Ankara’nın Başkent oluşu 13 Ekim 1923

0 80

Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli mücadelenin merkezi olarak seçilen Ankara, 13 Ekim 1923’te başkent ilan edildi.
Ankara, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” sözünü söylediği yerdir. Jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumu nedeniyle, Kurtuluş Savaşı sırasında karargâh ve fiili başkentlik işlevi gördü.


Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu direniş hareketini yöneten heyet komisyonunun merkezi olarak Ankara’yı seçmiştir.
Yunan-Türk Savaşı’nın en kanlı muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Yunan ordusu Ankara’dan püskürtüldü.
1923 Lozan Antlaşması’nda sınırlarını tescilleyen ve bağımsızlığını onaylayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 13 Ekim 1923’te Ankara’yı başkent ilan etti.
Ankara; stratejik kararların alındığı karargâh olarak Kurtuluş Savaşı sırasında fiili başkent olarak hizmet vermiş ve jeopolitik konumu ile dikkat çekmiştir.
13 Ekim 1923’te, Cumhuriyetin ilanından 16 gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan bir kanun teklifi kabul edilerek, yeni kurulan devletin yasal başkenti oldu.
9 Ekim 1923’te İsmet Paşa ve 14 milletvekili, Türk bağımsızlık hareketinin simgesi Ankara’yı yeni devletin başkenti yapmak için TBMM’ye bir kanun teklifinde bulundu. Tasarının gerekçesi basitçe şu şekilde formüle edildi: “Ulusal güvenlik, Ankara’nın coğrafi ve stratejik konumunu gerektirir. “

Ankara, 13 Ekim 1923’te TBMM’nin kararıyla Türkiye’nin başkenti olarak tanındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Anayasa’nın 2. maddesinde, Türk devletinin başkentinin Ankara olduğu belirtilmektedir.
Coğrafi olarak Anadolu’nun ortasında, demiryolu ile ulaşılabilen ve Batı Cephesi yakınında bulunan Ankara şehri, büyük ölçüde etnik mücadeleye verilen halk desteği sayesinde Türk Kurtuluş Savaşı’nda merkezi bir yer haline geldi.


27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal, Anadolu direniş hareketinin yönetimini temsil eden bir heyetin merkezi olarak şehri seçti. İngilizlerin İstanbul’u işgaliyle Meclis-i Mebûsan feshedildi ve 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi kuruldu.
Yunan ordusu, 23 Ağustos-13 Eylül tarihleri ​​arasında, bağımsızlık savaşının en önemli ve şiddetli çarpışmalarına sahne olan Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nde geri püskürtüldü.
Polatlı yakınlarındaki zorlu muharebe, Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği Kurtuluş Savaşı’nda bir dönüm noktası olan o meşhur sözü: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır”.
Birkaç hafta sonra, Fransız-Türk ihtilafı, Fransa ile Ankara Anlaşması ile sona erdi.
Türkiye, 1922 Lozan Barış Konferansı ve 1923 Lozan Antlaşması’nda bağımsızlığını ilan etmesi, sınırlarını uluslararası topluma tescil etmesi ve bağımsızlığını tasdik etmesi sonucunda egemenliğini kanıtlamıştır.

Cevap bırakın