PTT Personel Alımı Başvuru Tarihi ve Şartları neler?

0 72

Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından yayınlanan PTT işe alım ilanlarını binlerce aday takip ediyor.
KPSS’nin koşulsuz PTT personel alımı için başvuru şartları ve takvimi sorgulandı, ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Duyuruya bekleyenler, “PTT personeli alıyor musunuz? Başvuru şartları nelerdir?” Soruların cevap arıyor. İşte başvuru şartlarıyla ilgili bazı ilginç detaylar…


PTT personeli alımına ilişkin henüz net bir açıklama yok. Kişiler gerekli şartları sağlayıp başarılı oldukları takdirde kurum tarafından gerekli görülen sınavlara veya mülakatlara katılarak belirli kadrolara dahil edilirler.
Aynı zamanda PTT, işe almayı planladığı çalışan sayısını kendi internet sitesinde veya konuyla ilgili diğer internet sitelerinde yıllık olarak kamuoyuna bildirir. PTT’de bir pozisyona başvurmak isteyen adaylar için aşağıdaki bilgiler gereklidir.
PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen herkesin izlemesi gereken ilk adım, PTT resmî web sitesinde başvuru alanını seçmektir.
Başvuru yaparken adayların seçtikleri alana göre tek bir seçim yapacakları ve elde edilen puanlara göre değerlendirileceği belirtilmektedir.
Bu arada sınava girmek isteyenler, sınav için yatırdıkları tutarı Ziraat Bankası veya PTT internet sitesi üzerinden yatırabilirler.
PTT’nin işe alımına katılmak isteyen herkes, PTT’nin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurabilir.


Formu dolduran kişiler, mülakattan sonra başvurularının onaylanabileceği sözlü ve yazılı bir teste tabi tutulacaktır. PTT’de istihdam edilecekler için mevcut şartlar henüz netleşmedi ancak genel şartlar şöyle:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde
İstihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Vatandaşlar, PTT yazılı sınavında hangi konuların ve ne tür soruların çıkacağını merak ediyor.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından Sınav Kılavuzunda yayınlanan konu detayları aşağıdaki gibidir:

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
Sözel Akıl Yürütme
Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
Temel Yurttaşlık Bilgisi
Türkiye Coğrafyası
Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
Ölçme becerisi

Cevap bırakın